ویژگیهای لباس کودک ،لباس نوزاد

لباس نوزاد باید نرم و راحت باشد و تا حد ممکن هیچ‌ گونه دگمه یا درز آزار دهنده‌ای نداشته باشد.

ویژگیهای لباس کودک، لباس نوزاد، خصوصیات لباس نوزاد

لباسی را انتخاب کنید که دگمه‌های آن به‌راحتی باز شود، چون باید لباس‌های نوزاد را چندین بار در روز عوض کنید

و همچنین تعویض پوشک او این گونه آسانتر خواهد بود.

به سایز لباس نوزاد توجه ویژه‌ای داشته باشید و از پوشاندن لباس‌هایی که جذب و تنگ است خودداری کنید.

کودک شماخیلی سریع رشد می‌کند و اندازه‌های او تغییر می‌کند.

هم کودک با لباس جذب احساس راحتی نمی کند و هم لباس خیلی زود برای کودک در حال رشد تنگ می شود .

لباس نوزادتان را طوری انتخاب کنید و به او بپوشانید که باعث عرق کردن او نشود.

از گرم نگه‌ داشتن بیش از حد نوزادتان با لباس خودداری کرده و به دمای اتاق و دمای بدن نوزادتان توجه کنید.

از پوشاندن و گرم کردن زیادی نوزاد خودداری کنید و به اندازه برای او لباس بپوشید .

ویژگیهای لباس کودک، لباس نوزاد، خصوصیات لباس نوزاد

به هر تعدادی که خودتان لباس می پوشید یک عدد بیشتر برای نوزاد بپوشانید.

لباسهایی انتخاب کنید که از الیاف نرم بافته شده باشند و در ناحیه‌ی یقه و مچ‌های دست و پای آن از کش‌دوزی و یا

کشبافتهای سفت و محکم استفاده نشده باشد.

درزهای لباس نوزاد را بررسی نمایید، باید پاک دوزی شده باشند تا زبر و خراش دهنده نباشند.

و آسیبی به بدن نرم و ظریف کودک نزند.

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *