دوخت اسباب بازی ، دوخت توپ چهل تکه

شما میتوانید با تیکه پارچه های موجود در خانه برای کوچولوهاتون توپ چند تیکه زیبا بدوزید.

تیکه پارچه های بدون استفاده که توی هر خانه ای پیدا می شود .

دوخت توپ چهل تکه، دوخت توپ ، دوخت اسباب بازی

دوخت توپ چهل تکه

برای دوخت توپ تکه های پنج ضلعی را باید تهیه کنید.

برای این کار با مقوا را به تعداد تکه ها می بریم .

مقواها را روی پارچه قرار داده و برش می زنیم و لبه ها را به داخل تا می زنیم و می دوزیم.

خیاطی ، آموزش خیاطی ، خیاطی آسان

مطابق شکل بدون در آوردن مقواها تکه ها را به هم می دوزیم .

دوخت توپ ، دوخت اسباب بازی، ساخت اسباب بازی

برای این توپ حدود ۱۲ تکه می خواهیم .

سپس بقیه تکه را می دوزیم و یک قسمت را باز می گذاریم .

دوخت توپ چهل تکه، دوخت توپ ، دوخت اسباب بازی

توپ را با الیاف پر می کنیم و می توانیم وسیله ای که آهنگ پخش کند را هم داخل توپ قرار دهید.

آموزش دوخت توپ هفت سنگ، دوخت توپ ، ساخت اسباب بازی

دوخت توپ چهل تکه، دوخت توپ ، توپ بازی

توپ زیبای شما آماده است و می توانید با بزرگتر کردن تیکه ها توپ بزرگتری داشته باشید.

در سایت می توانید آموزش دوخت توپ هفت سنگ را دنبال کنید.

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *