آموزش  رژ گونه زدن چه صورتهای استخوانی و لاغر و چه صورتهای گرد و تختی که برجستگی گونه ندارند و صاف و یکدستند این روش می تواند در نشان دادن گونه ای زیبا به آنها کمک کند به این ترتیب که : برای من که صورتم گرد است اما هیچ برجستگی گونه ای ندارم هنگام آرایش چطور رژ گونه بزنم تا کمی گونه هایم برجسته دیده شوند؟ پس از زدن […]

رژگونه   چگونه با رژگونه زیبا تر شوییم. رژگونه می تواند بهترین ابزار برای زیبایی و یا بزرگ ترین دشمن زیبایی شما باشد. همه این حالت ها بستگی به نحوه ی استفاده از رژگونه دارد.اگر پس از مصرف رژگونه خطوطی از رنگ  روی چهره ی خود می بینید نیازمند محو کردن بیشتر رنگ بر روی چهره هستید و یا از رژگونه بیش از حد استفاده کرده اید. لبخند بزنید وسپس […]