کاشت سبزی عید در تخم مرغ موادلازم : شانه تخم مرغ تخم مرغ گندم مهر رنگ کاشت سبزی عید در تخم مرغ: کمی خاک در شانه تخم مرغ می ریزیم و گندمها را روی آنها می پاشیم . چند روز گندمها را آب می دهیم تا رشد کنند. سپس تخم مرغ ها را تخلیه منید و آنها را به دلخواه رنگ کنید و با مهر طرح بزنید. گندمها که سبز […]

سبزی کاری در گلدان  در بهار چه نوع سبزی‌هایی بکاریم؟؟؟ همه سبزی‌ها را می‌توان در این فصل کاشت و بسیار خوب هم رشد می‌کنند اما گاهی نحوه نگهداری و تغذیه خاک آنها با هم متفاوت است. مثلا گوجه‌فرنگی برای رسیدن (در مقایسه با گیاهان دیگر) به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد و اگر ما دو هفته یک بار به خیار کود می‌دهیم، باید هفته‌ای دو بار به گوجه‌فرنگی کود بدهیم […]