باغبانی ، آموزش گل رز چندرنگ اگر یک گل رز سفید دارید و دوست دارید چند رنگ بشه آموزش زیر را دنبال کنید. آموزش گل رز چندرنگ ابتدا رنگ های دلخواه را آماده می کنید در ظرف های جداگانه . ریشه گل را به چند قسمت تقسیم می کنیم . و هر قسمت را در یک ظرف می گذاریم و تا آب رنگی از زیشه بالا کشیده شده و به […]

کاشت آناناس در گلدان  وقتی آناناس می خرید برگهاش را دور نریزید. قسمت برگ دار را جدا کنید و ته آن را با چاقو ببرید . و در لیوان آب قرار دهید. بعد از چند روز ریشه می زند. می توانید داخل خاک بکارید. و یک گلدان زیبا داشته باشید. کاشت آناناس در گلدان