آموزش کلاه گاوی

دوخت کلاه به شکل حیوانات برای بجه ها بسیار جذاب است.

این کلاه را میتوانید به راحتی و با کمترین وسایل برای دختر و پسر کوچولوهاتون بدوزید .

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

آموزش کلاه گاوی

مراحل دوخت را با عکس براتون تهیه کردم که بسیار گویاست .

و به راحتی می توانید با طی کردن مراحل مطابق تصاویر یک کلاه خوشگل بدوزید .

مراحل را با هم دنبال می کنیم .

ابتدا از روی الگو زیر دوتا تهیه کنید .

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

سپس از تکه پارچه دیگری استفاده کنید و اشکال زیر را بریده و روی کلاه اصلی بچسبانید یا بدوزید.

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

۴عدد گوش ببرید.

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

و دوتا دوتا گوشها را به هم بدوزید و به روی اصلی پارچه برگردانید.

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

و از یک رنگ دیگر برای داخل گوشها استفاده کنید دو تا ببرید و روی گوشها بچسبانید.

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

پایین گوشها را بدوزید و کمی جمع کنید .

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

گوشها را روی کلاه وصل کنید .

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

بالای کلاه را بدوزید.

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

دوتا قسمت جلو و پشت کلاه را روی هم قرار داده و به هم بدوزید.

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

  آموزش کلاه گاوی

اضافه ها را قیچی کنید و کلاه را به رو برگردانید

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

کلاه آماده است .

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

آموزش کلاه گاوی، دوخت کلاه بچه گانه ، پسرانه ، دخترانه ، کلاه عروسکی

آموزش کلاه گاوی

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *