ایده های زیبا برای ساخت لوستر

گاهی وقتها می توانی با چیزهای خیلی ساده لوستر های فوق العاده زیبایی بسازیم و همه را شگفت  زده کنیم .

در این مطلب چند ایده زیبا برای ساخت لوستر دارم .

 ایده های زیبا برای ساخت لوستر

در این  لوستر زیبا از کره زمین استفاده شده است ایده جالیه .

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

می بینید که با قاشق و چنگال چه لوستر های زیبایی ساخته شده است .

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

با بطری لوستر بسازید

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

یک لوستر فانتزی و زیبا

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

لوستر با کپسول کاپ کیک

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

لوستر با رومیزی های قلاب بافی قدیمی

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

این هم یک لوستر زیبا با رنده …

ایده های زیبا برای ساخت لوستر، ساعت لوستر دست ساز ، لوستر فانتزی ، لوسر

ایده های زیبا برای ساخت لوستر

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *