کیف لوازم آرایش ، دوخت جای لوازم آرایش رومیزی

با دوخت این کیف لوازم آرایش می توانید یک فضای کافی روی میز آرایش خود برای وسایل خود داشته باشید.

دوخت جای لوازم آرایش، کیف آرایش ، جای لوازم آرایش رومیزی

دوخت جای لوازم آرایش رومیزی

این جای لوازم آرایشی را می توان برای وسایل دیگر هم استفاده کرد.

می توانید برای جای عینک یا برس استفاده کرد.

کاربردش کاملاسلیقه ای است ومی توانید برای وسایل آشپزخانه استفاده کنید.

برای رویه و آستری به دورنگ پارچه نیاز داریم .

پارچه را تا زده و دو درز راست و چپ را بدوزید.

سپس دو تا مثلث از گوشه کف کیف تا زده و می دوزیم .

آستری را داخل کیف گذاشته و می دوزیم .

بقیه کار هم بستگی به سلیقه زیبای خودتان دارد و می توانید هر جور دوست دارید تزئینش کنید.

دوخت جای لوازم آرایش، کیف آرایش ، جای لوازم آرایش رومیزی÷

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *