باغبانی ، آموزش گل رز چندرنگ

اگر یک گل رز سفید دارید و دوست دارید چند رنگ بشه آموزش زیر را دنبال کنید.

گل کاری ، گل رز، گل آبرنگی ،

آموزش گل رز چندرنگ

ابتدا رنگ های دلخواه را آماده می کنید در ظرف های جداگانه .

گل کاری ، گل رز، گل آبرنگی ،

ریشه گل را به چند قسمت تقسیم می کنیم .

و هر قسمت را در یک ظرف می گذاریم و تا آب رنگی از زیشه بالا کشیده شده و به گلبرگها برسد.

گل کاری ، گل رز، گل آبرنگی ،

گل های زیبای شما آماده است .

گل کاری ، گل رز، گل آبرنگی ،

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *