خیاطی ، آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه

امروز یک پیراهن دخترانه مجلسی بدون الگو را براتون در نظر گرفتم که بسیار ساده است.

برای دوخت این پیراهن دخترانه کوچولو فقط به یک تاپ از کوچولوتون احتیاح دارید تا به عنوان الگو کودک استفاده کنید.

با دوخت این لباس به خیاطی کودک علاقمند می شوید.

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز

ابتدا یک تاپ از کوچولوتوت انتخاب کنید و تا کمر تا بزنید و روی پارچه قرار بدهید و اطرافش را ببرید .

چون من دختر ندارم مجبور شدم از تاپ پسرم استفاده کنم .

خیاطی کودک ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز

می توانید از الگوی اولیه کودک هم استفاده کنید.

این قسمت که برش زدید جلو و پشت لباس است  البته یقه جلو را به دلخواه گشادتر کنید.حالا نوبت سجاف است سجاف یقه را درست شبیه یقه در مباریم .

سجاف جلو:

آموزش پیراهن دخترانه، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

سجاف پشت:

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

سجاف پشت دو تیکه است تا بتونیم پشت لباس دکمه بزنیم و یقه گشادتر شود چون پارچه کشی نیست .

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

سجاف را از روی پارچه روی لباس قرار داه و می دوزیم.

سپس لبه دوخت را نیم سانتی می کنیم تا سجاف راحتر برگردد.

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

بعد از دوخت این شکلی می شود .

وقتی سجاف را برگردوندیم می تونیم یک دوخت از لبه یقه هم برویم تا سجاف قشنگ تر بماند.

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

برای دامن لباس از کمر کودکتون اندازه بزنید تا هر چقدر که می خواهید قد پیراهن باشد.

چین دامن هم دل به خواه است من تقریبا دو برابر گرفتم و برای زیباتر شدن به همان اندازه هم تور بریدم فقط کمی بلندتر ..

سپس چین های ریز زدم و با سوزن ته گرد ثابتش کردم تا به اندازه دور دامن برسه .

چین کش هم می توانید بکنید.

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

در آخر بعد از دوخت پهلوهای لباس نوبت وصل دامن است .

ابتدا دامن را از ابتدا و انتها به هم می دوزیم سپس دامن و لباس را از روی پارچه روی هم قرار داده و با چرخ می دوزیم .

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

پیراهن دخترانه خوشگل شما آماده است .تن کوچولوتون کنید و لذت ببرید.

یک دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو هم در سایت موجود است که می توانید در اینجا ببینید.

آموزش دوخت لباس مجلسی بچه گانه ، دوخت پیراهن دخترانه ، دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو ،آموزش بچه گانه دوز، مدل لباس بچه ، پیراهن ساده دخترانه ،

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *