دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

آنچه برای دوخت ماسک صورت نیاز داریم :

پارچه نخی رنگی : برای رویه اصلی ماسک

پارچه سفید : برای داخل ماسک

نخ و سوزن

بند نازک

دوخت ماسک صورت :

ابتدا الگوی مورد نظر را دانلود کنید .

الگو در سه اندازه برا ی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان قابل استفاده است .

دانلود الگو ماسک صورت 

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

از روی الگو دوعدد برای رویه و آستری ماسک می بریم آستری دو سانت کوچکتر از رویه اصلی است.

به طرز قرارگرفتن الگو زیر روی پارچه دقت کنید حدود دو سانت در پشت الگو فضا داده شده است .

این فضا در انتهای کار برای بند ماسک است.

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

وسط پارچه اصلی ماسک را می دوزیم (مطابق شکل)

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

حالا نوبت دوختن آستری به ماسک است.

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

آستری را از وسط دوخته و روی پارچه رنگی قرار میدهیم و از لبه هر دو را به داخل تا زده و میدوزیم.

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

و انتهای ماسک را که حدود ۲ سانت فضا گذاشته بودیم تا می زنیم و برای رد کردن بند می دوزیم  .

در انتها بند را رد می کنیم .

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

ماسک صورت شما آماده است و می توانید برای همه افراد خانواده یک ماسک زیبا بدوزید.http://mamanina.ir/

دوخت ماسک صورت

دوخت ماسک صورت

ترجمه شده توسط مامان اینا از :craftpassion.com

دوخت ماسک صورت

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *