گریم ، گریم بینی 

با ترفندهای آرایش می توانید عیوب صورت را از بین برد و جذاب تر شد.

گریم بینی ، گریم بینی گوشتی ، گریم بینی پهن ، گریم بینی بزرگ

گریم بینی

با سایه های که کنار بینی می زنیم می توانیم بینی های گوشتی را بسیار کوچک تر نشان بدهیم .

روی بینی را روشن تر کنید و کنارها را تیره تر می کنیم .

گریم بینی ، گریم بینی گوشتی ، گریم بینی پهن ، گریم بینی بزرگ

دسته ها: آرایش, گریم

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *