کاردستی کودکانه 

کاردستی ، کاردستی ساده ، کاردستی کودکانه ، کاردستی بزرگسالان 

کودکان با کارهای دستی مهارتهای یدی و ذهنی خود را تقویت می کنند.

ساختن کاردستی یکی از کارهایی است که نباید فراموش کنید و فرصت ساختن را به کودکان خود بدهید.

شما می توانید از وسایل در دسترس و ساده و بی خطر برای ساخت کاردستی استفاده کنید .

مثل بشقابهای پلاستیکی و یک بار مصرف و کاغذ رنگی و پنبه و ..

همان طور که در تصویر می بینید با بشقاب یک بار مصرف چند صورتک ساخته شده و هر کدام را به شکلی تزیین کرده است .

اجازه دهید کودکانتان هم با شما همراه شده و کاردستی بسازد .

در این زمان هاست که خلاقیت کودکان خودش را نشان می دهد .کاردستی کودکانه ،کاردستی ، کاردستی ساده ، کاردستی بزرگسالان

کاردستی کودکانه 

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *