جاسوزنی شیک

گاهی وقتها می شود با وسایل بسیار ساده ای که در اطراف ما هستند وسایل ضروری خود را بسازیم .

برای هر خانمی که دستی در دوخت و دوز دارد جاسوزنی بسیار لازم است .

جاسوزنی پارچه ای،جاسوزنی های زیبا،ساخت جاسوزنی،اموزش ساخت جاسوزنی،روش ساخت جاسوزنی

جاسوزنی شیک

جاسوزنی شیک

من آموزش یک جاسوزنی ساده را براتون دارم که با درب قوطی و مقداری پارچه درست می شود.

جاسوزنی پارچه ای،جاسوزنی های زیبا،ساخت جاسوزنی،اموزش ساخت جاسوزنی،روش ساخت جاسوزنی

جاسوزنی پارچه ای

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *