تبدیل دامن لی به دامن بافتنی

اگر از دامن قدیمی دختر کوچولوتون خسته شدید به یک مدل جدید تبدیلش کنید.

می توانید این مطلب را در سایت مامان اینا دنبال کنید

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

کافیه یک کلاف از این مدل کاموهای که توی همه کاموا فروشی ها پیدا می کنید بخرید .

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

قسمت پایین دامن را برش دهید و جدا کنید.

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

پایینش را ریش ریش کنید.

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

سپس شروع به بافت کنید بافت ساده است اما به خاطر شکل کاموا چیز متفاوتی بدست می آید.

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

این کامل شده بافت است.

 

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

می توانید با کاموا سفید و صورتی یک تل خوشگل و ساده هم با دامنتون ست کنید.

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

تبدیل دامن لی،تبدیل لباسهای قدیمی

 

تبدیل دامن لی به دامن بافتنی

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *