ساخت اسباب بازی ، ساخت اسباب بازی برای کودکان

شما می توانید با وسایل بسیار ساده و قابل دسترس اسباب بازیهای جالبی برای کودک خود بسازید.

سعی کنید از خلاقیت و تواناییهای کودک خود در ساخت اسباب بازیها کمک بگیرید.

ساخت اسباب بازی کودکان، ساخت اسباب بازی با گلدان، ساخت اسباب بازی ارزان،، ساخت اسباب بازی ساده

ساخت اسباب بازی با گلدان 

می توانید با دو عدد گلدان معمولی یک اسباب بازی جالب برای فرزند خود بسازید و لحظات شادی را با هم سپری کنید.

ابتدا گلدان را به پشت برمی گردانیم و کمی پایین آمده و در دو طرف گلدان سوراخی ایجاد می کنیم .

اگر دریل در درسترس نبود میخ کلفتی را داغ کنید و با احتیاط گلدان را سوراح کنید.

مواظب باشید به خودتان صدمه نزنید.

ساخت اسباب بازی کودکان، ساخت اسباب بازی با گلدان، ساخت اسباب بازی ارزان،، ساخت اسباب بازی ساده

سپس طناب محکمی را از داخل سوراخها رد کنید و در زیر گلدان گره محکمی بزنید تا به سادگی باز نشود.

قد طناب را با توجه به قد کودک خود در نظر بگیرید تا راحت بتواند با آن راه برود و زمین نخورد.

ساخت اسباب بازی کودکان، ساخت اسباب بازی با گلدان، ساخت اسباب بازی ارزان،، ساخت اسباب بازی ساده

می توانید چند تا از این وسیله درست کنید تا در زمان جشن ها و مهمانی ها حسابی بچه ها ر ا سرگرم کند .

ساخت اسباب بازی کودکان، ساخت اسباب بازی با گلدان، ساخت اسباب بازی ارزان،، ساخت اسباب بازی ساده

مطمئن باشید کودک شما از این اسباب بازی ارزان و خانگی خیلی بیشتر از اسباب بازیهای گران لذت خواهد برد .

سعی کنیم برای بچه ها اسباب بازی های تهیه کنیم که باعث تحرک آنها شود .

ساخت اسباب بازی کودکان، ساخت اسباب بازی با گلدان، ساخت اسباب بازی ارزان،، ساخت اسباب بازی سادهمی توانید برای خود و همسرتان هم درست کنید و با کودک  مسابقه دهید .

خوش بگذرد.

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *