دوخت پادری با تکه پارچه برای اتاق کودکان

بهتر ه از تکه پارچه ای  رنگی استفاده شود تا یک کاردستی زیبا بری اتاق کودکتان تهیه کنید

دوخت پادری با تکه پارچه

دوخت پادری با تکه پارچه

دوخت پادری با تکه پارچه

دوخت پادری با تکه پارچه

هر شی دایره شکلی که در منزل دارید را جمع کنید .

دوخت پادری

دوخت پادری

و تعداد زیادی دایره پارچه ای ببرید.

 پادری

پادری

دایره ها را روی پارچه بچینید جای مناسب را برای آنها پیدا کنید.

دوخت پادری با تکه پارچه برای اتاق کودکان

دوخت پادری با تکه پارچه برای اتاق کودکان

آنها را بدوزید یا با زانفیکس ثابت کنید.

 پادری

پادری

و حروف را روی آنها بچسبانید.

 پادری

پادری

یک لایه ابر زیر پادری بدوزید تا کلفت تر شود.

 پادری

پادری آماده است.

دوخت پادری با تکه پارچه برای اتاق کودکان

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *