نقاشی روی دستمال آشپزخانه

دستمال های سفید و بی طرح آشپزخانه را می توان طرح و نقشهای زیبا انداخت .

نفاشی روی دستمال آشپزخانه،نقاشی روی پارچه

این طرحها را روی پرده یا لباس هم می توان انداخت .

هرکدام از دستمال ها را با نخ مطابق تصویر کاملا ببندید.

نفاشی روی دستمال آشپزخانه،نقاشی روی پارچه

هرکدام را به یک شکل می بندیم تا طرح های متفاوت تری داشته باشیم .

سپس در ظرف رنگ قرار داده تا رنگ را جذب کنند.

نفاشی روی دستمال آشپزخانه،نقاشی روی پارچه

در انتها آنها را بیرون آورده و می گذاریم خشک شود و بندها را باز می کنیم .

نفاشی روی دستمال آشپزخانه،نقاشی روی پارچه

نفاشی روی دستمال آشپزخانه،نقاشی روی پارچه

نفاشی روی دستمال آشپزخانه،نقاشی روی پارچه

نقاشی روی دستمال آشپزخانه

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *