نقاشی روی کتانی

می توانید با نقاشی روی لباسها و کفش های خود ظاهر تازه ای به آنها بدهید.

نقاشی روی کفش،نقاشی روی پارچه،باتیک

می توانید از یک خلال دندان یا سیخ چوبی برای خال زدن استفاده کنید.

نقاشی روی کفش،نقاشی روی پارچه،باتیک

به همین سادگی شکل جدیدی به کفش خود داده اید .

این مدل بسیار ساده و ابتدایی است و شما می توانید با کمی خلاقیت نقشهای زیباتری بکشید.

نقاشی روی کفش،نقاشی روی پارچه،باتیک

نقاشی روی کفش،نقاشی روی پارچه،باتیک

 

نقاشی روی کفش،نقاشی روی پارچه،باتیک

نقاشی روی کتانی

 

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *