تکه دوزی ، تکه دوزی روی آرنج لباس 

لباسهای ساده را می توانید با تکه پارچه های رنگی تزیین کنیم و زیباتر و جدیدتر شوند.

این تکه دوزی ساده را روی لباس بچه ها هم می توانید انجام دهید.

تکه دوزی روی آرنج لباس 

تکه دوزی روی آرنج لباس ، تکه دوزی ، تزیین لباس، تکه دوزی روی لباس

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *