تزئین گلابی و انگور

آموزش یک تزئین زیبا از گلابی و انگو را براتون گذاشتم .

با این دو میوه می توانیم یک خارپشت زیبا درست کنیم .

تزئین گلابی و انگور، میوه آرایی ، تزئین گلابی ، تزئین میوه

تزئین گلابی و انگور

تزئین گلابی و انگور

با کمک یک گلابی و چند حبه انگور و خلال دندان یک خارپشت زیبا درست کنید.

برای دماغ خارپشت هم می توانید از یک زیتون استفاده کنید.

برای چشمهاش هم می توانیدمیخک بگذارید.

تزئین گلابی و انگور، میوه آرایی ، تزئین گلابی ، تزئین میوه

میوه آرایی

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *