طراحی ناخن ، طراحی ناخن با لاک صورتی

اگر به طراحی ناخن با لاک علاقه دارید این مطلب را با من همراه شوید.

این مدل طراحی ناخن بسیار ساده و آسان است .

مواد اولیه طراحی ناخن با لاک

طراحی ناخن با لاک صورتی، طراحی ناخن با لاک ، طراحی ناخن جدید

ابتدا روی ناخن لاک زرد می زنیم سپس می گذاریم خشک شود.

یک طلق را به شکل مربع برش می دهیم و یک مثلث خالی می کنیم  و روی ناخن می گذاریم .

طراحی ناخن با لاک صورتی، طراحی ناخن با لاک ، طراحی ناخن جدید

داخل مثلث را با لاک صورتی پر می کنیم .

طراحی ناخن با لاک صورتی، طراحی ناخن هندوانه ای ، با فرنچ ، با لاک

سپس طلق را برمی داریم و دور ناخن را با فرنج مرتب می کنیم .

طراحی ناخن با لاک صورتی، طراحی ناخن طرح سبیل ، طرح فانتزی ، جدید

طراحی ناخن با لاک صورتی، جدید ، با لاک ، با فرنچ ، طراحی ناخن

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *