دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه

خیلی ساده و با یک پیراهن بلا استفاده می توانید یک شلوار زیبا برای کودک خود بدوزید.

این مطلب را در سایت مامان اینا دنبال کنید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

وسایل مورد نیاز:

شلوار کودک برای الگو

پیراهن بی استفاده فقط آستین هاش را لازم داریم

تیغ یا بشکاف

چرخ خیاطی

قیچی

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

قسمت بیرونی مچ آستین را بشکافید .

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

آستین را روی هم تا بزنید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

شلوار را روی پیراهن بگذارید و برش بزنید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

مطابق شکل شلوار را بدوزید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

جیب را هم ببرید و برای تزیین لباس استفاده کنید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

کمر شلوار را تا زده و بدوزید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

و کش رد کنید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

و از دکمه های رنگی برای تزیین استفاده کنید.

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

 

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه، دوخت شلوار بدون الگو ،

دوخت شلوار بچه گانه با پیراهن مردانه

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *