خیاطی ، دوخت کیف دستی پارچه ای

فصل بهار و تابستان فصل استفاده از وسایل و لباسهای سبک و خنک است شما می توانید یک کیف پارچه ای سبک بدوزید.

دوخت کیف دستی، کیف دوزی ، آموزش دوخت کیف

می توانید کیف و لباس خود را با هم ست کنید این فوق العاده است.

الگو زیر را بکشید و روی پارچه منتقل کنید یک رویه و یک آستری تهیه کنید .

سپس شروع به دوختن کیف کنید.

دوخت کیف دستی، کیف دوزی ، آموزش دوخت کیف

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *