دوخت کلاه بچه گانه

با تکه  پارچه های داخل منزل می توانید این کلاه خوشگل را برای کوچولوهای نازتون بدوزید.

دوخت کلاه بچه گانه ، طرز دوخت ، دوخت کلاه دخترانه ، دوخت کلاه پسرانه، دوخت کلاه تابستانی، خیاطی کودک ، بچه گانه دوز

دوخت کلاه بچه گانه

الگوی کلاه مناسب از ۳ ماه تا ۲۴ ماه را از لینک زیر بردارید:

الگوی کلاه

از این گلبرگها پنج  تا از رویه و پنج تا از آستری ببرید و به هم وصلشون کنید.

دوخت کلاه بچه گانه ، طرز دوخت ، دوخت کلاه دخترانه ، دوخت کلاه پسرانه، دوخت کلاه تابستانی، خیاطی کودک ، بچه گانه دوز

دوخت کلاه بچه گانه

یک بند نازک هم برای بند کلاه بدوزید و برگردونید به رویه اصلی کلاه.

دوخت کلاه بچه گانه ، طرز دوخت ، دوخت کلاه دخترانه ، دوخت کلاه پسرانه، دوخت کلاه تابستانی، خیاطی کودک ، بچه گانه دوز

دوخت کلاه بچه گانه

بند را داخل آستری قرار بدهید و با سوزن ته گرد ثابت کنید.

دوخت کلاه بچه گانه ، طرز دوخت ، دوخت کلاه دخترانه ، دوخت کلاه پسرانه، دوخت کلاه تابستانی، خیاطی کودک ، بچه گانه دوز

دوخت کلاه بچه گانه

سپس قسمت اصلی کلاه  را روی آن به پشت قرار داده و به هم بدوزید فقط یک قسمت کوچک برای برگرداندنن کلاه ندوخته بگذارید.

دوخت کلاه بچه گانه ، طرز دوخت ، دوخت کلاه دخترانه ، دوخت کلاه پسرانه، دوخت کلاه تابستانی، خیاطی کودک ، بچه گانه دوز

دوخت کلاه بچه گانه

دوخت کلاه بچه گانه ، طرز دوخت ، دوخت کلاه دخترانه ، دوخت کلاه پسرانه، دوخت کلاه تابستانی، خیاطی کودک ، بچه گانه دوز

دوخت کلاه بچه گانه

یک دوخت از روی کلاه هم می رویم تا زیباترشود.

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *