دوخت دستکش آشپزخانه

دوخت دستکش فر ,دوخت دستکش ,دستکش ساده ,دوخت لوازم آشپزخانه,خیاطی

برای دوخت این دستکش فر ساده به یک پارچه رویه کار و یک پارچه آستر و یک لایه نازک ابر نیاز دارید.

دستکش آشپزخانه

ابتداسه لایه را روی هم گذاشته و برش می زنیم برای هردو طرف دستکش برش بزنید باید قرینه باشند.

می توانید پارچه ها را رو به هم تا زده و شش لایه برش بزنید تا برای قرینه کردن مشکل نداشته باشید 

دوخت دستکش فر ,دوخت دستکش ,دستکش ساده ,دوخت لوازم آشپزخانه,خیاطی

سپس هر شش لایه را به هم دوخته و لبه های کار را برش می زنیم تا دستکش راحتتر برگردد.

دوخت دستکش فر ,دوخت دستکش ,دستکش ساده ,دوخت لوازم آشپزخانه,خیاطی

لبه بیرونی کار را نوار اریب بدوزید.

دوخت دستکش فر ,دوخت دستکش ,دستکش ساده ,دوخت لوازم آشپزخانه,خیاطی

دوخت دستکش آشپزخانه

مرتبط:

دوخت دستکش فر

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *