خیاطی ، دوخت دستکش فر

با پارچه های رنگارنگی که اضافه مانده دست به کار شوید و دستکش فر زیبا بدوزید.

دوخت دستکش فر، طرز دوخت دستکش ، روش دوخت دستکش آشپزخانه

دوخت دستکش فر

دستکش وسیله مفید و لازمی است که در هر آشپزخانه مورد نیاز خانم خانه است .

و معمولا هر چند وقت یک بار نیاز به تعویض دارد.

با مقداری پارچه ساده و پارچه ای که پشم شیشه دارد می توانید این دستکش را خودتان درست کنید.

به جای پشم شیشه می توانید از ابرهای نرم و کم عمقی که در بازار موجود است استفاده کنید.

برای الگو هم کافی است دست خود را روی پارچه یا کاغذ گذاشته و مقداری بزرگتر از آن برش دهید .

یا می توانید از دستکش قدیمی خود استفاده کنید.

دوخت دستکش ، دوخت وسایل آشپزخانه ، خیاطی

دوخت دستکش فر

مرتبط:

دوخت دستکش آشپزخانه

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *