دوخت شلوار با روسری

از روسری های بزرگ و بدون استفاده ای که در منزل دارید شلوارهای خوشگل و راحت بدوزید.

این شلوار خیلی آسان است و الگوی خاصی ندارد.

دوخت شلوار با روسری،دوخت شلوار زنانه، دوخت شلوار با الگو ، دوخت کمر شلوار، دوخت شلوار راحتی،دوخت شلوار بچه گانه ،دوخت شلوار بارداری

دوخت شلوار با روسری

دوخت شلوار با روسری

از روسری های بزرگ استفاده کنید .

برای بچه ها می توانید از روسری های کوچک تر استفاده شود.

دوخت شلوار با روسری،دوخت شلوار زنانه، دوخت شلوار با الگو ، دوخت کمر شلوار، دوخت شلوار راحتی،دوخت شلوار بچه گانه ،دوخت شلوار بارداری

دوخت شلوار راحتی

روسری را روی هم تا بزنید تا سه گوش شود .پایین روسری دولا بسته باشد.

از قسمت بالای مثلث از هر طرف ۳۴ سانت پایین بیاید و گرد کنید برای قسمت کمر شلوار این کار را می کنیم .

از گوشه های پایین مثلث ۱۹ سانت بالا بیایید برای دم پا  شلوار و گرد کنید.

با این کار تیزی نوک مثلث از بین می رود و لباس زیباتر در بدن نشان داده می شود.

حالا درزهای شلوار را میدوزیم .

دوخت شلوار با روسری،دوخت شلوار زنانه، دوخت شلوار با الگو ، دوخت کمر شلوار، دوخت شلوار راحتی،دوخت شلوار بچه گانه ،دوخت شلوار بارداری

دوخت شلوار بدون الگو

سپس بالای شلوار را کش پهن می دوزیم .

دوخت شلوار با روسری،دوخت شلوار زنانه، دوخت شلوار با الگو ، دوخت کمر شلوار، دوخت شلوار راحتی،دوخت شلوار بچه گانه ،دوخت شلوار بارداری

دوخت کمر شلوار

می بینید که به چه راحتی روسری بلااستفاده شما تبدیل شد به یک شلوار زیبا و کاربردی..

البته در تصویر زیر پایین شلوار را گرد نکرده است می توانید فقط جا برای عبور پا بگذارید و بقیه درز را بدوزید .

دوخت شلوار با روسری،دوخت شلوار زنانه، دوخت شلوار با الگو ، دوخت کمر شلوار، دوخت شلوار راحتی،دوخت شلوار بچه گانه ،دوخت شلوار بارداری

دوخت شلوار با روسری

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *