دوخت جا قیچی

یک وسیله خوب و کاربردی برای قیچی که می توانید به راحتی استفاده کنید.

دوخت جا قیچی

الگو هم همین که در تصویر زیر می بینید.

دوخت جا قیچی

و طبق شکل روبان دوزی می کنیم .

دوخت جا قیچی

دوخت جا قیچی

 

دوخت جا قیچی

دوخت جا قیچی

دوخت جا قیچی

دوخت جا قیچی

دوخت جا قیچی

دوخت جا قیچی

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *