تزیین شلوارک لی

لباسهای ساده را می توانید با کمی تور زیبایی ببخشید.

فقط کافی مقداری تور پهن تهیه کنید و روی قسمتهای مختلف به سلیقه خود بدوزید.

تزیین شلوارک جین، تزیین لباس ساده ، تزیین لباس با تور ، تزیین لباس لی

تزیین شلوارک لی

تزیین شلوارک لی

همان طور که در تصویر می بینید با کمی تور  لباسهایتان را تغییر دهید.

تزیین شلوارک جین، تزیین لباس ساده ، تزیین لباس با تور ، تزیین لباس لی

تزیین شلوارک لی

 

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *