شینیون ، شینیون ساده در منزل 

با این مدل ساده می توانید در منزل بدون کمک دیگران موهاتون را شینیون کنید.

شینیون ساده ، شینیون در خانه ، مدل بستن مو

شینیون ساده در منزل 

این مدل موی زیبا را به راحتی می توانید با کمی دقت انجام دهید.

برای مواقعی که وقت کافی برای آرایشگاه رفتن ندارید این شینیون زیبا را خودتون انجام بدهید.

برای این مدل مو به چند تا کش ظریف نیاز داریم .

مرحله به مرحله موها را از پشت سر با کش ببندید و دور کش بپیچید.

انتهای موها را ببندید .

شینیون ساده ، شینیون در خانه ، مدل بستن مو

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *