تبدیل تاپ ساده به مجلسی

تاپ های کشی و ساده خود را با انداختن طراحهای زیبا و برش آنها بسیار متفاوت تر از قبل کنید.

تبدیل تاپ ساده، تغییر لباسها، تغییر لباس ساده، تبدیل لباس ساده به مجلسی

تبدیل تاپ ساده به مجلسی

برای این کار چند طرخ لازم دارید می توانید از اینترنت بگیرید یا بکشید.

طرح ها می توانند لوزی یا مربع یا دایره یا گل و هر چیزی که دوست دارید باشد.

طراحها را ببرید و سپس روی لباس بیاندازید .

سپس طرح را در قسمت پشت تاپ یا بلوز کپی کنید و با قیچی داخل آن را خالی کنید.

می توانید قسمت برش خورده را خالی بگذارید با با پارچه رنگ دیگر پر کنید.

تبدیل تاپ ساده، تغییر لباسها، تغییر لباس ساده، تبدیل لباس ساده به مجلسی

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *