دوخت کیف ساده 

در این مطلب آموزش دوخت یک کیف ساده را با الگو دارم .

که به راحتی می توانید با پارچه های رنگی که در منزل دارید بدوزید با با لباستون ست کنید.

دوخت کیف ساده ،Simple sewing bag،دوختن کیف ساده،آموزش دوخت کیف ساده،آموزش دوخت کیف پارچه ای ساده،دوخت کیف پارچه ایی،الگوی دوخت کیف پارچه ای،مدل دوخت کیف پارچه ای

دوخت کیف ساده

 دوخت کیف ساده 

با توجه به اندازه های الگو پارچه ای را تهیه کنید .

و الگو را روی چهارلا بسته قرار دهید یا دو بار روی دولا قرار داده و ببرید.

برای زیباتر شدن کار می توانید آستر هم برای کیفتون ببرید.

دوخت کیف ساده ،Simple sewing bag،دوختن کیف ساده،آموزش دوخت کیف ساده،آموزش دوخت کیف پارچه ای ساده،دوخت کیف پارچه ایی،الگوی دوخت کیف پارچه ای،مدل دوخت کیف پارچه ای

دوخت کیف ساده

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *