دامن با شلوار جین 

شلوار جین قدیمی خود را به دامن زیبا تبدیل کنید.

دامن با شلوار جین ، تبدیل شلوار لی ، دوخت دامن با شلوار

دامن با شلوار جین 

دوخت دامن با شلوار جین کار جالبی است که از انجامش پشیمان نمی شوید.

شلوار را تا بالای زانو قیچی کنید .

و قسمت باز بین شلوار را با یک تکه مثلثی پر می کنیم .

این هم یک دامن خوشگل برای افراد خلاق و خوش سلیقه .

دامن با شلوار جین ، تبدیل شلوار لی ، دوخت دامن با شلوار

 

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *