آرایش صورت ، مرتب کردن ابروها

آموزش یک راه ساده برای مرتب کردن ابروها و سایه زدن به ابروها که ظاهر شما را بسیار زیباتر خواهد کرد.

ابروها قاب چهره هستند پس بسیار مهم است که چگونه باشند .

می توانید خودتان با کمی دقت ابروها را برداشته و مرتب کند.

مرتب کردن ابروها، طرز مرتب کردن ابرو، روش مرتب کردن ابرو،مرتب کردن ابرو

برداشتن ابروها 

ابتدا با فرچه شبیه به فرچه ریمل ابروها را شانه بزنید.

سپس با موچین زیر ابروها را تمیز کنید .

با قلمو زیر ابرو را خط بکشید و داخل ابرو را با سایه پر کنید .

زیر ابرو را با مداد سفید روشن کنید تا جلوه ابرو بیشتر شود.

مرتب کردن ابروها، طرز مرتب کردن ابرو، روش مرتب کردن ابرو،مرتب کردن ابرو

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *