آموزش تل با نگین

با تکه پارچه های داخل منزل تل های خوشگل درست کنید و با سلیقه منحصر به فرد خود همه را شگفت زده کنید.

، دوخت تل دخترانه ، دوخت تل ساده ، آموزش دوخت تل

آموزش تل سر با نگین

هم می توانید از تل های ساده خود استفاده کنید هم با تکه پارچه ها یک تل ساده به اندازه دور سر خود بدوزید.

سپس با نگین های مختلف روی تل را تزیین کنید .

آموزش تل ، دوخت تل دخترانه ، دوخت تل ساده ، آموزش دوخت تل

لازم نیست نگین هار ا بدوزید می توانید با چسب روی تل  بچسبانید .

آموزش تل با نگین، دوخت تل دخترانه ، دوخت تل ساده ، آموزش دوخت تل

آموزش تل با نگین، دوخت تل دخترانه ، دوخت تل ساده ، آموزش دوخت تل

به همین سادگی و زیبایی

آموزش دوخت تل با نگین 

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *