بافت کلاه ساده منگوله دار

بافت کلاه پسرانه،بافت کلاه دخترانه قلاب بافی،بافت کلاه دخترانه،بافت کلاه با قلاب

برای بافتن کلاه حتما لازم نیست یک بافنده حرفه ای باشید کافی کمی بافتنی بلد باشید

تا برای بچه ها کلاه های خوشگل ببافید.

بافتنی،آموزش بافت کلاه

برای بافت کلاه ابتدا یک مستطیل ببافید که پهنای آن به اندازه یک دوم سر کودک باشد.

بافتنی،آموزش بافت کلاه

سپس مستطیل را تا بزنیدو از دو طرف بدوزید.

بافتنی،آموزش بافت کلاه

حالا نوبت درست کردن پوم پوم یا منگوله است.

بافتنی،آموزش بافت کلاه

مطابق تصویر عمل کنید.

بافتنی،آموزش بافت کلاه

بافتنی،آموزش بافت کلاه

بافتنی،آموزش بافت کلاه

کلاه بافتنی خوشگل و ساده شما آماده است.

بافتنی،آموزش بافت کلاه

بافت کلاه ساده منگوله دار

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *