نکات ریز خیاطی ، نکاتی برای دوخت دامن

بعد از اینکه الگو راکشیدیم و پارچه را برش زدیم و به ترتیب این نکات را انجام می دهیم :

۱-قسمت وسط پشت را بعد از برش زدن از روی زمین بلند نمی کنیم و همانطور که روی میز کار یا زمین هست

درز وسط پشت دامن را می دوزیم .برای دامن ماهی و لباسهای مجلسی  نکته بالاخیلی مهم است.

نکاتی برای دوخت دامن، برش دامن ، دوخت دامن مخمل ، دوخت دامن زنانه،

۲ – همه دوختهای ما باید از قسمت پایین لباس شروع شود.

۳- در لباسها و دامن هایی که برش افقی دارند ابتدا برش افقی را می دوزیم سپس قسمتهای عمودی را وصل می کنیم .

نکته :

 وقتی قسمت عمود را به هم میدوزیم  دوخت قسمت افقی که قبلا دوخته بودیم را باید به سمت بالا برگردونیم

تا موقع پوشیدن لباس ظاهر خوبی داشته باشد.

۴ – برای کسانی که باسن یا سینه برجسته ای دارند قد لباس را موقع پرو کردن باید در تن آن شخص تنظیم کنیم .

باید با کمک نخ و سوزن تو تن فرد کوک بزنیم و بعد چرخکاری و تمیزکاری را بکنیم .

نکاتی برای دوخت دامن، برش دامن ، دوخت دامن مخمل ، دوخت دامن زنانه،

۵ – در پارچه های ساتن و مخمل هنگام برش باید دقت کنیم که وقتی الگو را می گذاریم و برش می زنیم برعکس هم نباشند .

یعنی باید بقیه لباس را هم در همان جهتی که قسمت اولی الگو راگذاشتیم و برش زدیم ، برش بزنیم .

۶ – پارچه های مخمل باید خوابش به طرف پایین لباس باشد. .

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *