بافت هدبند دخترانه با قلاب

آموزش یک هدبند ساده را داریم که به راحتی می توانیم  با قلاب ببافید .

بافت هد بند ، هد بند دخترانه ، قلاب بافی

بافت هدبند دخترانه با قلاب

به یک کلاف نخ کاموا نیاز داریم .

این مدل هد بند را با پایه کوتاه می بافیم .

ابتدا به اندازه دور سر زنجیره می بافیم و سپس شروع به زدن پایه کوتاه می کنیم .

بافت هد بند ، هد بند دخترانه ، قلاب بافی

بافت هد بند ، هد بند دخترانه ، قلاب بافی

بافت هد بند ، هد بند دخترانه ، قلاب بافی

تا انتها این کار را انجام می دهیم تا به قد دلخواه برسد.

بافت هد بند ، هد بند دخترانه ، قلاب بافی

برای وسط هد بند هم یک تکه کوچک می بافیم و پروانه ای هدبند را جمع می کنیم .

قلاب بافی ، بافتنی ، بافت هدبند

 

پاپوش قلاب بافی، قلاب بافی، آموزش

 

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *