پررنگ کردن مداد آرایشی

مدادهای کمرنگ آرایش خود را با یک شگرد جالب پررنگ تر کنید.

خیلی وقتها پول خوبی جای مدادهای آرایشی میدهیم ولی رنگ آنها ما را راضی نمی کند.

با این روش می توانید خیلی ساده مدادها را پررنگ تر کنیم .

پررنگ کردن مداد آرایش،یررنگ کردن مداد مشکی آرایش، پررنگ کردم لوازم آرایش

پررنگ کردن مداد آرایشی

مدادهای آرایشی که کمرنگ هستند را با گرفتن زیر شعله فندک پررنگ تر کنید.

پررنگ کردن مداد آرایش،یررنگ کردن مداد مشکی آرایش، پررنگ کردم لوازم آرایش

پررنگ کردن مداد آرایش،یررنگ کردن مداد مشکی آرایش، پررنگ کردم لوازم آرایش

می بینید که چقدر پررنگ تر از قبل شده است .

پررنگ کردن مداد آرایش،یررنگ کردن مداد مشکی آرایش، پررنگ کردم لوازم آرایش

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *