آموزش سایه چشم با تصویر

آموزش یک ساده چشم زیبا و ملایم با تصویر را برای مطلب امروز در نظر گرفتم .

آموزش سایه چشم با تصویر، سایه چشم یاسی ، سایه چشم ملایم ، آموز ش میکاپ

آموزش سایه چشم با تصویر

آموزش سایه چشم با تصویر

تمام سطح پلک را سایه یاسی می زنیم .

اتنهای چشم را با سایه تیره می کنیم .

سایه تیره را با یاسی ادغام و پشت پلک محو می کنیم .

زیر چشم مداد مشکی و سایه می زنیم و داخل چشم را تیره می کنیم .

آموزش سایه چشم ، سایه چشم یاسی ، سایه چشم ملایم ، آموز ش میکاپ

آرایش چشم یاسی

فرستادن دیدگاه


لطفا جای خالی را کامل کنید. *